VEIKLOS SRITYS

PROJEKTINĖ VEIKLA

2020 m. Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

KOKYBĖS VALDYMO POLITIKA (EQUASS)

Skundų, prašymų ir pasiūlymų  nagrinėjimo tvarka PDF, skaidrės
Darbuotojų priėmimo į darbą ir išsaugojimo politika PDF, skaidrės
Kokybės politika  PDF, skaidrės
Etikos kodeksas PDF, skaidrės
Gyvenimo kokybės koncepcija PDF, skaidrės
Įgalinimo koncepcija PDF, skaidrės
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas PDF,skaidrės
Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema PDF,skaidrės
Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas PDF,skaidrės
Paslaugų teikimo proceso aprašas PDF, skaidrės
Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio   PDF, skaidrės
piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas
Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas PDF, skaidrės
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo darbe politika PDF, skaidrės
Socialinės atsakomybės veiklos 2020 m. atsisiųsti
Socialinės atsakomybės veiklos 2021 m. atsisiųsti
Saugos ir sveikatos užtikrinimo planas darbuotojams 2020 m. atsisiųsti
Saugos ir sveikatos užtikrinimo planas darbuotojams 2021 m. atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo planas 2020 m. atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo planas 2021 m. atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo planas 2022 m. atsisiųsti
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo planas 2020 m. atsisiųsti
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo planas 2021 m. atsisiųsti
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo planas 2022 m. atsisiųsti

Mokomoji medžiaga paslaugų gavėjams

Gyvenimo kokybės koncepcija atsisiųsti
Įgalinimo koncepcija atsisiųsti
Paslaugų teikimo proceso aprašas atsisiųsti
Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio
piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas atsisiųsti
Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Socialinės atsakomybės veiklos 2020 m. atsisiųsti
Geras elgesys atsisiųsti
Saugus elgesys atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos planas atsisiųsti
Įgalinimo koncepcija atsisiųsti
Skundų, prašymų ir pasiūlymų  nagrinėjimo tvarka atsisiųsti
Paslaugų gavėjų teisės ir pareigos atsisiųsti

Veiklos rezultatai (2019 m.- 2020 m. palyginimas)

Veiklos rezultatų pristatymas paslaugų gavėjams  atsisiųsti

 1. Darbuotojų nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo atsisiųsti
 2. Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo atsisiųsti
 3. Partnerysčių teikiamos naudos atsisiųsti
 4. Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą atsisiųsti
 5. Paslaugų gavėjų įgalinimo atsisiųsti
 6. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo atsisiųsti
 7. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualių planų rengimą atsisiųsti
 8. Paslaugų teikimo tęstinumo atsisiųsti
 9. Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams atsisiųsti
 10. Paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimo paslaugomis atsisiųsti
 11. Paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių veiklos rezultatų supratimo atsisiųsti
 12. Veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir (arba) veiklos lyginimo rezultatai atsisiųsti
Meniu