VEIKLOS SRITYS

PROJEKTINĖ VEIKLA

2021  m.  Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas  atsisiųsti
2022 m. Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas atsisiųsti
2023 m. Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas atsisiųsti

KOKYBĖS VALDYMO POLITIKA (EQUASS)

Skundų, prašymų ir pasiūlymų  nagrinėjimo tvarka PDF, skaidrės
Darbuotojų priėmimo į darbą ir išsaugojimo politika PDF, skaidrės
Kokybės politika  PDF, skaidrės
Etikos kodeksas PDF, skaidrės
Gyvenimo kokybės koncepcija PDF, skaidrės
Įgalinimo koncepcija PDF, skaidrės
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas PDF,skaidrės
Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema PDF,skaidrės
Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas PDF,skaidrės
Paslaugų teikimo proceso aprašas PDF, skaidrės
Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio   PDF, skaidrės
piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas
Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas PDF, skaidrės
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo darbe politika PDF, skaidrės
Socialinės atsakomybės veiklos 2020 m. atsisiųsti  2021 m. atsisiųsti  2022 m. atsisiųsti 2023 m. atsisiųsti
Saugos ir sveikatos užtikrinimo planas darbuotojams 2020 m. atsisiųsti  2021 m. atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo planas 2020 m. atsisiųsti 2021 m. atsisiųsti  2022 m. atsisiųsti
Darbuotojų kompetencijų tobulinimo planas 2020 m. atsisiųsti  2021 m. atsisiųsti  2022 m. atsisiųsti

Mokomoji medžiaga paslaugų gavėjams

Gyvenimo kokybės koncepcija atsisiųsti
Įgalinimo koncepcija atsisiųsti
Paslaugų teikimo proceso aprašas atsisiųsti
Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio
piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas atsisiųsti
Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Socialinės atsakomybės veiklos 2020 m. atsisiųsti
Geras elgesys atsisiųsti
Saugus elgesys atsisiųsti
Paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos planas atsisiųsti
Įgalinimo koncepcija atsisiųsti
Skundų, prašymų ir pasiūlymų  nagrinėjimo tvarka atsisiųsti
Paslaugų gavėjų teisės ir pareigos atsisiųsti

Veiklos rezultatai (2019 m.- 2020 m. palyginimas)
(2019 m.- 2022 m. palyginimas)

Veiklos rezultatų pristatymas paslaugų gavėjams  2020 m.  atsisiųsti
Veiklos rezultatų pristatymas paslaugų gavėjams 2021 m. atsisiųsti

 1. Darbuotojų nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo atsisiųsti atsisiųsti
 2. Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo atsisiųsti atsisiųsti
 3. Partnerysčių teikiamos naudos atsisiųsti atsisiųsti
 4. Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą atsisiųsti atsisiųsti
 5. Paslaugų gavėjų įgalinimo atsisiųsti  atsisiųsti
 6. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo atsisiųsti atsisiųsti
 7. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualių planų rengimą atsisiųsti  atsisiųsti
 8. Paslaugų teikimo tęstinumo atsisiųsti atsisiųsti
 9. Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams atsisiųsti atsisiųsti
 10. Paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimo paslaugomis atsisiųsti atsisiųsti
 11. Paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių veiklos rezultatų supratimo atsisiųsti atsisiųsti
 12. Veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir (arba) veiklos lyginimo rezultatai atsisiųsti atsisiųsti
Meniu