TEISINĖ INFORMACIJA

Veiklos rūšis pagal EVRK: 881000 – Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

 1. Reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai:
  Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija:
  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/neigaliuju-teisiu-konvencija
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/AlbLZTCzyC
 3. Socialinių paslaugų katalogas
  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
 4. Dienos socialinės globos norma
  https:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr

Vidiniai teisės aktai

Darbo apmokėjimo sistema atsisiųsti
Lygių galimybių tvarkos aprašas atsisiųsti
Transporto paslaugų teikimo tvarkos  aprašas atsisiųsti
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo  politika atsisiųsti
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Galimų psichologinio smurto atvejų anketa atsisiųsti

Meniu