STRUKTŪRA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.T1-185 patvirtinta 21 didžiausias leistinas etatų skaičius. Centre dirba 23 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, buhalteris, 3 socialiniai darbuotojai, 2 užimtumo specialistai, 10 socialinių darbuotojų padėjėjų,  slaugytojas, kineziterapeutas, elektrikas, valytojas, vairuotojas.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ organizacinė struktūra

Darbuotojų atliekamos funkcijos (pareigybių aprašymai):atsisiųsti

Meniu