NAUJIENOS

DĖMESIO!

Informuojame, kad vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-305 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, jį prijungiant prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro“ nuo 2024 m. balandžio 1 d. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ prijungiamas prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro.

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS atsisiųsti

 

 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrui ,,Viltis“ įteiktas Europos lygmens teikiamų paslaugų kokybės sertifikatas

2021 m. birželio 17 d. Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrui ,,Viltis“ įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. Tai įrodymas, kad Centre teikiamos  paslaugos, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus, atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras  įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą. Nuo 2019 m. Centre vyko projektinė veikla, kurios funkcijas ir rengiamus dokumentus nuolat lydėjo EQUASS paskirtas auditorius ir jo pastebėjimai. Labai džiugu, kad po atlikto vidinio ir išorinio audito Centro veikla Europos komisijos įvertinta kokybės sertifikatu.

Gautas sertifikatas įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas prisidedant prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.

2021 m. lapkričio 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė atvyko į Pasvalį įteikti Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurance sertifikatą. Viceministrė sveikino su reikšmingu pasiekimu rūpinantis ne tik paslaugų aprėptimi, bet ir paslaugų kokybe ir linkėjo, kad ir toliau EQUASS  standartas padėtų augti  Užimtumo centro ,,Viltis“ komandai bei kurti pasitikėjimu ir lygiavertišku bendradarbiavimu grįstą  santykį su paslaugų gavėjais ir bendruomene.

Nuotraukoje Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė V. Augienė ir Užimtumo centro ,,Viltis“ EQUASS kokybės sistemos diegimo komanda

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ teikė paraišką dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį.

Projekto metu bus vertinamos Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Meniu